Centrum Eden - inspirace pro život, nabízí programy pro širokou veřejnost vycházející z aktuálních poznatků psychologie, dalších věd o člověku a z osvědčených zdrojů židovsko-křesťanské spirituality (odtud název Eden, který symbolizuje pokus o návrat do plnosti života ve všech ohledech).

 

HODNOTY

V Edenu usilujeme o rozvoj potenciálu každého člověka a posílení vědomí vlastní hodnoty.

Věříme, že každý je cennou součástí komunity, kde žije, a může v ní být aktivně zapojen.

Nasloucháme potřebám každého jednotlivce a přispíváme k jejich naplnění.

Naše aktivity jsou založeny na transparentních vztazích, které vytvářejí hodnotu pro všechny zúčastněné.

Spolupracujeme s ostatními poskytovateli služeb, a vážíme si změn, které lidem přinášejí.

 

TÝM

Tomáš a Miriam Süssovi

Tomáš je asistentem biskupa Apoštolské církve. Společně se svou manželkou Miriam jsou pastoři Církve bez hranic, Praha - Jižní město. Rádi sportují, cestují, jí dobré jídlo, milují Boha, jeden druhého, své tři úžasné děti a lidi okolo. :-)

 

Mgr. Dana Bobková

Vystudovala ETF, UK bakalářský obor Pastorační a sociální práce a magisterský obor Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika. Absolvovala výcvik Rodinná a párová terapie a systemický výcvik Koučování a moderace. Má za sebou více než 200 hod praxe individuálního či skupinového koučování. Pracovala v neziskové organizaci o. s. Lata jako poradce pro sociálně znevýhodněné rodiny.

Mgr. Veronika Dziamová

Je sociální pracovnice a psychoterapeutka. Více než 10 let pracovala v o.s. Lata - Programy pro ohroženou mládež. Vyučovala na Evangelikálním teologickém semináři. V současnosti se věnuje práci s rodinou a individuální terapii.

Dobroslav a Alica Makovičkovi

Dobroslav je druhým pastorem Církve bez hranic v Praze. Spolu se svou manželkou Alicí vychovali tři dcery a mají dlouholeté zkušenosti s poradenstvím. Mají rádi sport, cestování a dobré víno.

 

Centrum Eden – inspirace pro život, je součástí aktivit pro veřejnost Církve bez hranic Praha - www.jinacirkev.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Centra Eden.

Loading...
Loading...